Ana sayfa 10.SINIF 10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı | cevapvesoru

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı | cevapvesoru

35
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı

Reklamı Kapat

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim senesiyle birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Gülten TEKBAŞ, Asım EKİZ, Yusuf AYDIN tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere önem verilmiş ve görsel tasarım Soner GİRGİN tarafından yapılmış. Ölçme – Değerlendirme bölümünde ise Ömer GÜLÖZ var.

10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de terra rossa topraklara nerelerde rastlanır? Bu toprakların özellikleri nelerdir?

  • Cevap: Bu topraklar, Marmara Bölgesi’nin güney kesimi ile Ege Bölümü ile Akdeniz Bölgesi’nin tamamında görülmektedir. Kireçtaşı marn kil ve konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. Toprağın rengi kırmızı acık kırmızı ve sarı renktedir. Toprak iri taneli ve killidir.

2. Ülkemizde karstik kaynaklar nerelerde yaygındır ve bu kaynaklar hangi amaçlarla kullanılır?

  • Cevap:  Türkiye’de karstik şekiller yaygın olarak,Toros Dağları’nda İç Anadolu’da Sivas ve çevresinde (özellikle jips kartsı) Batı Karadeniz’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde görülür. Bu alanlarda çıplak kayalar geniş yer kaplar. Toprak erime sonucunda oluşmuş çukur alanlarda toplanmıştır. Karstik alanların yüzeyinin su bakımından fakir olması, tarım olanaklarını sınırlamaktadır. Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 1/5’inde bu tür şekiller görülmektedir. Karstik şekillerin en yaygın olduğu bölge ise kalkerli arazinin geniş alan kapladığı Akdeniz’dir.

3. Kaynağını Türkiye’den alıp başka ülkelerden deniz veya göle dökülen akarsular hangileridir?

  • Cevap:  -Fırat (Basra Körfezi), -Dicle(Basra Körfezi), -Kura (Hazar denizine dökülür), -Aras (Hazar denizine dökülür)

4. Psödomakiler nasıl oluşmuştur ve nerelerde görülür?

  • Cevap: Manilerin tahrip edildiği alanlarda görülür.mesela karedeniz de yangın çıktı bunun sonucunda yangın çıkkan yerde oluşan bitkilerin adına denir.

5. Kolüvyal topraklar nasıl oluşur ve nerelerde görülür?

  • Cevap: Eğimli yamaçlar boyunca ayrışan çeşitli boyuttaki malzemenin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan kumlu, köşeli çakıllı birikintiye kolüvyal depo ve bunlar üzerinde oluşan toprağa da kolüvyal toprak denilir. Burada kolüvyal depo kalın olduğu için fizyolojik derinlik de fazladır, fakat su tutma kapasiteleri düşüktür. Bu topraklar, dağların eteklerinde yaygındır. Örneğin Toros Dağlarının eteklerinde fizyolojik derinliği çok fazla kolüvyal topraklar bulunur. Bozdağlar’ın kuzey ve Aydın Dağlarının güney eteklerinde çok kalın kolüvyal depolar yer alır. Özellikle Aydın Dağlarının güney eteklerindeki kumlu-çakıllı kolüvyal depo ve birikinti yelpazeleri üzerinde kaliteli incir yetiştirilir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Türkiye’de kireçsiz kahverengi orman topraklarına Karadeniz kıyılarında rastlanır.
2. Ülkemizde fay kaynaklarına daha çok Fayların yaygın olduğu yerlerde (Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı) rastlanır.
3. Türkiye’de en yaygın olan ağaç türleri Kızılçam ve meşelerdir.
4. İznik, Sapanca ve Tuz Gölü oluşum bakımından tektonik göllere örnektir.
5. Türkiye’nin bitki örtüsü bakımından zengin olmasının nedeni iklim özelliklerinin çeşitlilik göstermesidir.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1. Türkiye’de intrazonal topraklar, diğer toprak gruplarından daha yaygındır. (Y)
2. İç kesimlerdeki ormanların tahrip edildiği yerlerde antropojen bozkırlar oluşmuştur. (D)
3. Eymir ve Mogan gölleri karstik göllerdendir. (Y)
4. Türkiye’de üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsu Bartın’dır. (D)
5. Ülkemizde halomorfik topraklar yoktur. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. I. Tortum
II. Abant
III. Ulubat
IV. İznik
Yukarıdaki göllerden hangileri heyelan sonucu oluşmuştur?
A) I ve IIB) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

2. Türkiye’de çeşitli toprakların görülmesi,
I. İklim
II. Yer şekilleri
III. Kayaç türleri
etmenlerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Let’s block ads! (Why?)

3. Sınıf Meb Matematik Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Bilen Yayıncılık İngilizce Ders ve Çalışma Kitabı Sayfa 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı | 

3. Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders 

10.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Cevapları 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna 

10.Sınıf Almanca Çalışma Kitabı Cevapları Ata-Meb 

10.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Ata – 

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Mega Yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları Soru Çözümleri (Yeni)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayıncılık
11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Nova Yayınları Çözümleri Cevapları
11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ezde Yayıncılık 2017 2018
7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaacılık
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları
7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.