Ana sayfa Sayfalar 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Atatürk Tema...

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

142

Reklamı Kapat

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 2. Tema Atatürk Sayfa 59, 60, 61 Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Bu bölüme dek okuduğumuz kısımlardan Atatürk’ün sanata ve sanatçıya ne denli önem verdiğini, sanatın bir millet için ne anlam ifade ettiğini düşündüğünü öğrendik. Bu bağlamda her Türk genci, milletinin muasır medeniyetler seviyesine daha da yakınlaşabilmesi adına sanatın bir alanıyla ilgilenmeli, ve hatta mümkünse ilgilendiği bu alanı ileriye taşıyacak çalışmalar yapmalıdır.

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Halk, belirli bir zamanda bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini, mutluluğunu o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür.
Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinden doğmuştur. Atatürk’e göre millet ile halk aslında aynı anlamına gelmektedir.
Halkçılık halkın egemenliği ve mutluluğu esasına dayanır. Halkın kendi yönetimini elinde bulundurması bu anlayışın gereğidir. Yani halk kendi kendini yönetecektir. Halkın üzerinde, halkın gücünden başka güç bulunmayacaktır.
Halkçılık ilkesine göre Türk milletinde sınıflama yoktur. Toplumda hiç kimse diğerinden üstün değildir. Kanun önünde herkes birbirine eşittir.
Atatürk Cevdet ÖNDER
Atatürkçü Düşünce

(1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

1. Atatürk’e göre halk nedir?

 • Cevap: Bir ülke içerisinde yaşayan insanların tamamıdır.

2. Halkçılık ilkesi hangi ilkelerden doğmuştur? Niçin?

 • Cevap: Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinden doğmuştur. Çünkü halkın üzerinde halktan daha büyük bir güç bulunamaz. Bu yüzden halkın kendi kendisini yönetmesi esas olmalıdır.

3. Metinden Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine ulaşılmaktadır?

 • Cevap: Özgürlükçü, bağımsız ve ileriye dönük düşüncelere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

4. “Sınıflama” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Toplumun bireylerinin ekonomik veya sosyal statülerine göre gruplara ayrılması

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A. Gelenlerden biri gülerek ona baktı.
B. Onun söylediğini anlamaya çalışıyordu.
C. Atatürk milletin refahı için çalışmıştır.
D. Atatürk sanatı ve sanatçıyı korumuştur.

 • Cevap: C

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A. Yurdu kurtarmak için savaşmıştır.
B. Kaderine boyun eğmemiştir.
C. Onun gözleri uzağı iyi görür.
D. Az sonra batıdan ılık bir rüzgâr esmişti.

 • Cevap: A

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yoktur?
A. Seninle dokuz taş oynayalım.
B. Üç yüz altmış beş gün yandı ha yandı.
C. Sazı çalarken on altılık vuruş yaptı.
D. Hep beraber üç taş oynadılar.

 • Cevap: B

8. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

( D) Öykü türünde yazılan yazılarda kahraman vardır.
( Y) “Otobüse yetişemezsem biletler yanar.” cümlesinde “yanmak” sözcüğü temel anlamında kullanılmıştır.
( D) Bir kimsenin yaşadığı, gördüğü ve tanık olduğu olayları anlatan yazılara anı denir.
( D) “Onun bir hesabı vardır.” cümlesinde – dır eki “var” sözcüğünü yüklem yapmıştır.
( Y) “O iyi bir adamdır.” cümlesinde – dır eki geçmiş zaman bildirir.

9. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?
A. Gelmeli B. Yazsa C. Otur D. Bakayım

 • Cevap: C

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı

10. Aşağıdaki cümleleri almış oldukları kiplerle eşleştiriniz.

İstek kipi – Emir kipi – Gereklilik kipi – Şart kipi

 • Cevap:

Onunla anlaşmalıyım. (Gereklilik)
Biz bir gelse. (Şart)
Onu da al. (Emir)
Sana da bir soru sorayım. (İstek)

Aşağıdaki fiilleri inceleyiniz. Anlamlarına göre özelliklerini örnekteki gibi işaretleyiniz.

Olumlu – Olumsuz – Soru – Olumsuz Soru

Cevap:

 • yorulmuş (olumlu)
 • yorulmamış mı? Olumsuz soru
 • okumadım Olumsuz
 • geldi mi? Olumlu soru
 • anlamadı mı? Olumsuz soru
 • Konuşuyor Olumlu
 • dinlemedi Olumsuz
 • yazmayacak mı? Olumsuz soru

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.