Ana sayfa 8.SINIF 8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 12 – Ders ve...

8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 12 – Ders ve Çalışma Kitapları cevapvesoru

48
8 Sinif Top inkilap Tarihi calma Kitabi Ders ve calisma Kitaplari cevabi
8 Sinif Top inkilap Tarihi calma Kitabi Ders ve calisma Kitaplari cevabi

Reklamı Kapat

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için Top Yayınlarının İnkilap Tarihi Çalışma kitabının tüm sayfaları bu sayfada sizler için hazırladık, buradaki cevaplar Tunanındır dikkat edelim. Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün yerinde kullanıldığının farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir.

Aşağıda yanıtlar görülmektedir. Sayfaları çözdükçe güncelliyoruz, eğer çözümleri göremiyorsanız henüz çözülmemiştir. Bu sebeple bir süre sonra yeniden bakınız. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 10 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

 Selanik ve Mustafa Kemal

1. Yukarıda yer alan görseller ve ders kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Ögrenim Hayatı” bölümü dikkate alınarak Selanik kentinin ekonomik durumu hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Selanik Osmanlı’nın batıya açılan kapısıdır. Bu yüzden etkileşim ve ticareti fazladır. Buraya gelen tüccarlar sayesinde Atatürk diğer uluslar hakkında fikir sahibi oldu.
2. Selanik, Batı kültürünün yakından takip edildiği ve günlük yasamda bu kültüre yer verilen bir Osmanlı kentiydi. Avrupa’da yazılan ve yayımlanan pek çok gazete, dergi ve kitap bu kentte kolayca elde edilip okunabiliyordu. Bu durumun kent insanlarının düşünce yapısına ne gibi etkileri olmuştur?
Cevap: Bu yüzden şehirde yaşayan insanlar batıyla daha iyi ilişki içerisinde, daha özgür düşünceli ve dünyadaki gelişmelere açıktırlar.
3. Selanik, farklı inanç ve ırklardan insanların barış ve düzen içerisinde yaşadığı bir kentken toplumsal barışın bozulması ve çatışma ortamının dogması, Mustafa Kemal’in düşüncelerini ve mesleki tercihini nasıl etkilemiş olabilir?
Cevap: Özellikle milliyetçilik fakirleri devletin parçalanmasına neden olduğu için askerlik mesleğini seçmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 11 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

 Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Konusu

Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguların karsısına, bu olay ve olguların yaşandığı kentlerin isimlerini yazınız.
*Annem mektebe ilahilerle başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemden ve yeni yöntemlerle eğitim almamdan yanaydı. SELANİK
*Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle karşı çıkıyordu. Sınav zamanı gelince ona sezdirmeden askeri rüştiye sınavına girdim ve bu sınavı geçtim. Böylece anneme karşı bir oldubitti yaptım. SELANİK
*Askeri idadiler birtakım eğitim kışlaları idi. Oralarda tam bir askeri disiplin ve ordu havası eserdi. Memleketin yarınki ordu kadrosu, ilk olarak askeri idadilerde birbirini tanır, birbirleriyle karşılaşırdı. MANASTIR
*Askeri idadide okurken bazı arkadaşlarından ve öğretmenlerinden çok etkilendi. Edebiyat ve hitabet sanatıyla arkadaşı Ömer Naci sayesinde tanıştı. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarihe ilgi duydu. MANASTIR
*Harp Okulunu 10 Şubat 1902’de teğmen olarak bitirdi. İSTANBUL
*Harp okulundan sonra kurmay sınıfına seçildi. Harp Akademisine devam edip bu okulda arkadaşlarıyla ülke sorunlarını dile getiren bir gazete çıkardı. İSTANBUL

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 12 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Cepheler ve Mustafa Kemal Konusu

Aşağıda Mustafa Kemal’in askerlik hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin Mustafa Kemal’in hangi askeri görevi ile ilgili olduğunu karsılarında yer alan boşluklara yazınız.
Bu olayları sayfa sonunda kronolojik olarak yer alan tarih seridine rakamları kullanarak sıralayınız.
1. 16. Kolordu Komutanlığı’na atanan Mustafa Kemal, gerekli tedbirleri alarak Ruslar karşısında dağınık hâlde bulunan askerî kuvvetleri bir araya getirdi. Muş ve Bitlis’i geri aldı. Kafkas Cephesi 1916
2. Fransa’da İngiliz ve Fransız birliklerinin ortaklaşa düzenledikleri manevralardır. Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal ve Fethi Bey, gözlemci olarak görevlendirilmiştir. Picardie (Pikardi) Manevraları 1910
3. Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek gizlice gitmişlerdir. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak İtalyanlara karşı başarı kazandı. Bu başarılar onun ilk askerî başarılarıdır. Trablusgarp Savaşı 1911
4.Türk tarihinde anayasal devlet düzenine karşı girişilen ilk ayaklanmadır. Ayaklanma, Mustafa Kemal’in ismini verdiği ve kurmay başkanı olarak görev aldığı Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. 31 Mart Olayı 1908
5.Daha önce Balkan Savaşları sırasında bu bölgede görev yapmış olan Mustafa Kemal; Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı’nda İtilaf birliklerinin ilerleyişini durdurdu ve onları yenilgiye uğrattı. Çanakkale Savaşı 1915
6. Oluşturduğu savunma hattıyla Arap çetelerini ve İtilaf birliklerini durdurmayı başaran Mustafa Kemal, Anadolu’ya yönelecek saldırıları da önlemiş oldu. Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
KRONOLOJİK SIRA: 4-2-3-5-1-6

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 13 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Asker ve Komutan Atatürk Konusu

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gidişini ve yürüttüğü faaliyetleri araştırınız. Bu çalışmaları onun kisilik özellikleriyle ilişkilendirerek yazınız.
Cevap: Sömürge arayışı içindeki İtalya 1911 yılında Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı Devleti Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek duruma değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve bir gurup genç Osmanlı subayı gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı Trablusgarp’ı savundu. Mustafa Kemal 24 ekim 1912 tarihine kadar kaldığı Bingazi Derne ve Tobruk’da İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi.
Trablusgarp’ta direnişe karşı başarılı olmayan İtalya Osmanlı Devleti’ni baskı altında tutmak amacıyla On İki Ada’ya saldırdı.Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldı. Bu sırada Balkan Savaşları başladı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzaladı (1912). Bu antlaşma ile Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara verildi. On İki Ada ise geçici olarak İtalyanlara bırakıldı. Bu arada Mustafa Kemal İstanbul’dan Trablus’a giderken gazeteci kılığına girerek Şerif takma adını kullanmıştır. İlk askeri başarısını Trablusgarp’ta kazanan Mustafa Kemal bundan sonra görev aldığı tüm cephelerde başarılı olmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 14 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kişilik Özellikleri ve Mustafa Kemal Konusu
Aşağıda Mustafa Kemal’e ait çeşitli kisilik özellikleri verilmiştir. Aşağıda yer alan metinleri inceleyerek ilgili kisilik özelliğini boş bırakılan yerlere yazınız.
Selanik Askeri Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün: “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti.Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi. ( At ay, 2012a: 10) Liderlik
“Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir.” Ümitsizliğe yer vermemek
Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur. Ileri görüslülük
Zübeyde Hanım, oğlunun asker olmasını hiç istemiyordu. Ancak Mustafa Kemal annesine bir gün şöyle dedi: “Ben, omzumda bez satan bir bezzaz olamam. Bakın ben neler olacağım…” İdealist olmak
Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.
Teşkilatçılık
Atatürk, büyük bir asker ve başarılı bir komutandır. Yüksek meziyetlere sahip bir devlet adamıdır. Düşünceyi eyleme bağlayan bir liderdir. Atatürk; dil, tarih, matematik, sanat ve daha pek çok alanda çalışmaları olan bir devlet kurucusudur. Çok yönlülük
Atatürk, Türk yurdunu saldırgan ordulardan kurtardı. Bununla birlikte Türk toplumunu geri bırakan geleneklerle savaşmayı da bir uygarlık sorunu saydı. Her şeyden önce akıl ve mantık kalıplarına dayanmayan gelenekleri ve örgütleri bırakıp özgür düşünceyi ve gelişmeyi engelleyen kaynakları yok etmek gerektiğini düşünüyordu. İnkılapçılık

8. Sınıf Tüm Ders ve Çalışma Kitabı Cevaplarına ulaşmak için tıklayınız

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 15 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal Konusu
A. Aşağıda verilen parçayı okuyunuz. Mustafa Kemal’in okul hayatında ilgi duyduğu konular ve kisilik özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.
“…Derslerin dışında memleket meselelerini tartışmayı her fırsatta düşünüyorduk. Memlekete
faydalı hizmetler yapmalıydık. Tarih derslerinde bize anlatılan Roma’nın çöküş sebeplerini o zamanki
devlet idaremizle kıyaslar, çöküş hâlinde olduğumuz sonucuna varırdık. Kötü idareyi değiştirmek
gerektiği düşüncesindeydik. Subay çıktıktan sonra gelişen olaylar karşısında düşüncelerimiz
daha güçlenmişti…”
B. Aşağıdaki parçayı okuyunuz. Mustafa Kemal’in tarih bilgisinin, katıldığı savaşlar ve gerçekleştirdiği inkılaplar üzerindeki etkisini yazınız.
“Harp Okulunda Mustafa Kemal’in matematik ve tarih derslerine olan ilgisi devam ediyordu.
Özellikle bu yıllarda Fransız İhtilali ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bu ilgisi cumhurbaşkanı
olduğunda da sürmüştür. Okul ziyaretleri sırasında girdiği tarih derslerinde Türk İnkılabı ile Fransız
İhtilali’ni karşılaştırmalı olarak tartışmışlardır.”
C. Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda yaptıkları ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz. Okuduklarınız doğrultusunda Mustafa Kemal’in hangi özelliklerinin ön plana çıktığını yazınız.
“Mustafa Kemal Trablusgarp’a gönüllü gittiğinde önce Arap önderleriyle toplantılar yaptı. Onları
mücadeleye ikna etti. Düzensiz kalabalıkları örgütledi. İtalyanlarla iş birliği yapan şeyhleri de
ikna ederek ortak düşmana karşı savaş bilinci oluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda gönüllü Arap
birliklerinin teşkilatlanmasını tamamladı. Bir taraftan savaşı yönetirken diğer taraftan asker ve subayların eğitimi ile ilgilendi. Verdiği emirleri en ince ayrıntısına kadar takip etti. Astlarının yemekleri, kaşıkların temizliği ve peçetelere kadar her ayrıntıyı takip etti.”

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 16 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Dört Şehir ve Atatürk Konusu
Aşağıda Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden şehirlerden bazılarına ait görseller verilmiştir. Bu şehirlerin hangi özellikleriyle Mustafa Kemal’i etkilediğini ilgili boşluklara yazınız.
SELANİK
* M.Kemal Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi.
* Bü­yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.
*M.Kemal 1907 askeri görevle geldiği Selanik’te burada faaliyet halinde bulunana İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda II.Meşrutiyet ilan edildi.(1908)
*Bir müddet sonra M.Kemal ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşündüğünden ve İttihat ve Terakki ile olan fikir uyuşmazlıkları sebebiyle cemiyetten ayrıldı.
MANASTIR
* Mustafa Kemal Askeri idadide öğrenim görmek üzere geldiği Manastır’da vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal,Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı.
*M.Kemal’in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in rolü büyüktür.
*Burada bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı.
* 1897 Türk-Yunan Savaşı-savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması-M.Kemal’i derinden etkiledi.
İSTANBUL
*M.Kemal’in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır Harp Okulu ve Harp Akademisi.
* M.Kemal, İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi,ayrıca Avrupadaki gelişmeleri de yakından takip edebilmiştir.
SOFYA
*Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Sofya As­keri Ateşeliği’ne atanmıştır. Balkan­ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 17 Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Atatürk Müze Evlerini Geziyoruz Konusu
Aşağıda Mustafa Kemal’in hayatının bir dönemini geçirdiği müze evlerine ait görseller verilmiştir. Siz de İnternet araştırması yaparak (varsa sanal tur düzenleyerek) bu müze evleriyle ilgili bulduğunuz bilgileri boş bırakılan ilgili yerlere yazınız.
– Selanik’te Atatürk’ün doğduğu müze evde yatak odası: (Yatak odası) Atatürk Müzesi haline getirilmiştir. Vitrinlerde Atatürk’ün kullandığı elbiseler ve şahsi eşyaları görülür. Atatürk’ün hayatına ait fotoğraflarla, okul çağlarına ait belgeler sıralanmış, bir de küçük Atatürk kitaplığı kurulmuştur. Yatak odasının bitişiğinde tahta parmaklıklı bir teras mevcuttur.
-Uşak’ta Atatürk ve Etnografya Müzesi: Uşak İli Merkez Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu’nda bulunan Atatürk ve Etnografya Müzesi’ne ait bina 1890’lı yıllarda yapılmıştır.
Kaftancızadeler olarak bilinen Uşak’ın ileri gelen ailelerinden birisine ait yapı Kurtuluş Savaşı’nda karargâh binası olarak kullanılmıştır.
Atatürk, Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis’i bu binada karşılamış, Başkomutan Trikopis’in silah ve kılıcını kurmayları İsmet Paşa (İsmet İnönü), Halit Akmansu, (Dadaylı Halit), Asım Paşa (Asım Gündüz) ile birlikte teslim almıştır. Başkomutan Trikopis esir olmasına rağmen, Atatürk tarafından Türk misafirperverliği ile karşılanmıştır.
1970’li yılların ortalarında kamulaştırılan yapı 1 Eylül 1978 yılında Atatürk ve Etnografya Müzesi olarak açılmıştır.
2 katlı ahşap yapının giriş katında yöresel, etnografik malzemeler, tarihi Uşak halıları ve Eşme kilimleri, eski silahlar giysiler ve diğer eserler sergilenmektedir.
Üst kat ise tamamı Atatürk Müzesi olarak düzenlenmiştir. O dönemden kalma aynalar, sehpalar, koltuklar, Atatürk’e ait yatak odası ve yine Atatürk’e ait giysiler bulunmaktadır.
-Çankaya Müze Köşkünde Atatürk Kütüphanesi: Çankaya sırtlarında gezerken buraları çok beğenmiştir. Bu köşkü Ankaralılar Bulgur Tevfik’ten satın alarak Atatürk’e armağan etmişlerdir. Adına da Ordu Köşkü denilmiştir. Bu büyük bağ evi ilk yıllarda Atatürk’ün yanındaki personele yetmediğinden personel çadırlarda kalırdı. Evin ışığı da eski bir kamyondan sökülen motorla sağlanırdı. Atatürk’ün Latife Hanım’la evlendiği 1923 yılında Mimar Vedat tarafından köşkte yapılan bazı değişikliklerle bu şeklini almıştır. Atatürk 1922-1932 yılları arasında bu köşkte oturmuştur. 1950 yılında içerisindeki Atatürk’e ait eşyalarıyla birlikte müze haline getirilmiştir. ıki katlı taş bir binadır.
1. katın 5 odasında bilardo masası, koltuklar, perdeler, dolaplar, oyun tavlası, madalyaları, tablolar, fincanları, bardakları, çay takımları, piyano, masalar, mangal vs.
2. katın 5 odasında tablolar, perdeler, mangal, kütüphane, ayı postu, masalar, karyola ve yatağı, annesinin fotoğrafları, saat, çelik, kasa vb. eşyalar kullanıldıkları günün düzenine göre yerli yerinde bulunmaktadır.
Köşkün çam ağaçları ile kaplı bahçesinde Atatürk heykeli ile kadın ve aslan heykelleri yer almaktadır. Ankara’yı iyi gören manzarası yüzünden bir gezinti yeri olmuştur.

Let’s block ads! (Why?)

3. Sınıf Meb Matematik Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Bilen Yayıncılık İngilizce Ders ve Çalışma Kitabı Sayfa 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı | 

3. Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders 

10.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Cevapları 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna 

10.Sınıf Almanca Çalışma Kitabı Cevapları Ata-Meb 

10.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Ata – 

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Mega Yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları Soru Çözümleri (Yeni)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayıncılık
11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Nova Yayınları Çözümleri Cevapları
11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ezde Yayıncılık 2017 2018
7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaacılık
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları
7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.