Ana sayfa 9.SINIF 9. Sınıf MEB Kimya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 – Ders ve...

9. Sınıf MEB Kimya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 – Ders ve Çalışma Kitapları cevapvesoru

18
9 Sinif MEB Kimya Ders ve calma Kitaplar Ders ve calisma Kitaplari cevabi
9 Sinif MEB Kimya Ders ve calma Kitaplar Ders ve calisma Kitaplari cevabi

Reklamı Kapat

Değerli öğrenciler 9. Sınıf MEB yayınları Kimya Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları artık sitemizde. Dünyamızda bulunan atomları ve maddeleri, yapısını, bileşimini, özelliklerini, çeşitli enerjiler ile dönüşümlerini, dönüşüm yaşarken çıkardıkları enerji veya emdikleri enerjiyi inceleyen bilim dalına Kimya denilmektedir. Eğer yanlış kitaba gelmediyseniz aradığınız sayfanın çözümleri aşağıda yer almaktadır. Anlam bilgisi hızlı okumayı, okuduğunu doğru anlamayı ve yorumlamayı gerekli kılar. Bununla, sözcüklerin ve deyimlerin anlamlarını kavrama, cümle içinde değişik anlamlarda kullanıldığında bunları anlama ve yorumlama durumu ölçülür. Bunun yanı sıra cümlede verilen yargıyı anlama, yargıyı aktaran kişinin oluşturduğu duygu ve düşünceyi anlama, yargının oluşmasında hangi yardımcı yargılar etkili olmuşsa bunları bulma üzerinde durulur.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz. *

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Atom Modelleri Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

ÜNİTEYE BAŞLARKEN

1. Geçmişten günümüze atomun yapısı hakkındaki görüşler nelerdir?

 • Cevap:
  Atom hakkında bugün bilinen bilgilerin tеmеli çоk eskіlere daуanmaktadır. Geçmişte ortaуa kоnulan ve bazı yönlerі ile hаtаlı оlan bіrçok görüşün doğruyu bulmada bize yol gösterdiği vе rehberlik ettiği unutulmamalıdır. Atomların görülebіlmesі ya da hissеdilеbilmеsi mümkün değildir.
  Bu nedenle atomun kеşfi ve yapısının aуdınlatılabilmesi uzun bir sürece daуanır. Bu süreç boyunсa bilim insanları, önemlі sonuçlara ulaşmış vе günümüzdeki “Modern Atоm Teorіsі” gelіştіrіlmіştіr.
  Bazı аtom modеllеri;
  Atom fіkrіnіn ortaya çıkışı
  Dalton Atоm Modeli
  Thomson Atоm Modеli
  Ruthеrford Atоm Mоdeli
  Bоhr Atоm Modelі
  Modern Atom Teoriѕi

2. Atomda bulunan temel tanecikler nelerdir?

 • Cevap:
  Atomu oluşturan 3 tane temel tanecik bulunmaktadır.
  Proton: Atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciklerdir. Çekirdekte bulunan proton yapısı atom elementler için ayırt edicidir. Yani her elementte farklı sayıda proton bulunur.
  Elektron: Atomun etrafında bulunan eksi yüklü taneciklerdir. Atomun etrafında belli hızlarla sürekli dolaşırlar. Elektriklenme olayının nedeni elektronların yer değiştirmesidir. Kütlesel olarak protonlardan oldukça hafiftir.
  Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir. Kütle olarak protonlarla eşittir. Nötronlar elektron ve protonların birleşiminden oluşur. Hidrojen dışında tüm elementlerde bulunur.
  Atomun kütlesi hesaplanırken proton ve nötronların kütleleri toplanmaktadır. Bu durumun nedeni, elektronların kütlesinin son derece küçük olması ve basit hesaplamalarda yok sayılmasıdır. Profesyonel hesaplamalarda, tüm tanecikler küsuratlarına kadar hesaplanmaktadır. Ayrıca, proton, nötron ve elektronların da alt yapıcıkları bulunmaktadır.

3. Atomun çekirdeğinde bulunan tanecikler nelerdir?

 • Cevap: Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı, atom için ayırt edici bir özelliktir ve atomun kimliğini yani fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Atomların proton sayısının farklı olması atomların farklı olması anlamına gelir. Farklı atomların elektron ve nötron sayıları aynı olabilir fakat farklı atomların proton sayılar hiçbir zaman aynı olamaz.

4. Elementleri periyodik sistemde göstermek hangi açılardan kolaylık sağlar?

 • Cevap:

5. Elektronların çekirdek etrafında bulunduğu bölgelere ne ad verilir?

 • Cevap:

6. Periyodik sistemdeki yatay sıralara ve düşey sütunlara ne ad verilir?

 • Cevap:
  Periyodik cetvel (tablo ya da çizelge de denir.) kimyasal elementlerin sınıflandırılması için oluşturulmuş bir çizelgedir. Bu tabloda şimdiye kadar keşfedilmiş tüm elementler artan atom sayısına göre dizilmiştir. 1den başlayıp devam eder. Elementlerin atom sayıları aynı zamanda proton sayılarıdır. Bu durumda proton sayılarına göre dizilmiştir de diyebiliriz. Periyodik cetvelde sıralanan elementler yatay ve dikey olarak dizilmişlerdir. Dikey sütunlarda bulunan elementler ayı Grup içerisindedirler yani bir gruptaki elementler alt alta gelir. Bu durumda Dikey Sütunlara Grup denir. Yan yana sıralanmış olan elementler ise aynı PERİYOTtadırlar. Yani periyodik tablodaki Yatay satırlar ise periyodtur.
  Gruplar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ve B grupları şeklinde isimlendirilir.
  Periyotlar ise birinci, ikinci, üçüncü… şeklinde isimlendirilir.
  Gruplar oluşturulurken, elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları dikkate alınmıştır. Yani son katmanında 2 elektron bulunduran elementler 2A veya B gruplarındadır. Aynı zamanda aynı grup içinde bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Örneğin 8A grubunda bulunan elementlerin hepsi soygazdır ve hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur.
  Periyotlarda bulunan elementler ise benzer özellik göstermezlar. Periyodik cetvelde 7 adet periyot bulunur. Yani periyodik cetvel 7 satırdan oluşur.
  Ek bilgi olarak günümüzdeki periyodik cetveli oluşturanların Julius Lothar Meyer ve Dimitri Mendeleyev olduğu kabul edilir.

7. Bugün kullandığımız periyodik sisteme en yakın periyodik sistemi hangi bilim insanı tarafından düzenlenmiştir.

 • CevapI. Elektriği iletmez (a) a. Ametal
  II. Hepsi oda sıcaklığında gaz hâldedir (c) b. Metal
  III. Tel ve levha hâline getirilebilir (b) c. Soy gaz

8. Periyodik sistemdeki periyot ve grup sayısını yazınız.

 • Cevap:

9. Periyodik sistemdeki element özellikleri ile element sınıflarını eşleştiriniz.

 • Cevap:

I. Elektriği iletmez ( ) a. Ametal
II. Hepsi oda sıcaklığında gaz hâldedir ( ) b. Metal
III. Tel ve levha hâline getirilebilir ( ) c. Soy gaz
10. Aşağıda verilen görseller hangi element sınıfına aittir?

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Geçmişten günümüze atom modellerinin gelişimini içeren tarih şeridi hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:
  Dalton Atom Modeli
  Atom terimini Democritus’tan sonra yeniden gündeme getiren ilk bilim insanı John Dalton (Con Dalton) (1766-1844) olmuştur. Dalton, tüm maddelerin küçük taneciklerden oluştuğu fikrini yeniden canlandırdı ve bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu öne sürdü. Dalton, atomların içi dolu, berk ve bölünemez küreler olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Dalton atom modelinde atom, bilardo topuna benzetilmektedir.
  Dalton’un, atomun daha küçük parçalara ayrılamayan berk küreler olduğu konusundaki görüşü bugün geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzde bir elementin tüm atomlarının aynı olmadığı bilinmektedir. Bir önceki konuda aynı elementin atomlarındaki nötron sayılarının farklı olabileceğini öğrenmiştik. Geçerliliğini kaybetmesine rağmen Dalton’un kuramı atomun yapısının anlaşılması için atılmış çok büyük bir adım olmuştur.

 • Thomson Atom Modeli
  Dalton’dan sonra bilim insanları atomun iç yapısını açıklamaya çalışan modeller ortaya attılar. Bunlardan ilki İngiliz bilim insanı Joseph John Thomson (Jozef Con Tomson) (1856-1940) tarafından geliştirildi. Thomson, atomun içinde negatif (-) yüklü elektron olduğunu buldu. Bu buluşuna bağlı olarak pozitif (+) yüklü protonun varlığını açıkladı. Ayrıca bu yüklerin berk bir kürenin içinde dağınık hâlde bulunduğunu öne sürdü. Thomson’un atom modeli yuvarlak üzümlü keke benzetilir.
  Rutherford Atom Modeli
  Yeni Zelanda doğumlu fizikçi Ernest Rutherford (Ernest Radırford) (1871-1937)’un atom modeline göre “+” yüklü tanecikler atomun merkezindeki çekirdekte bulunuyordu ve elektronlar çekirdeğin etrafında hızla dönüyordu. Rutherford yaptığı deneylerle atomun çok büyük bir kısmının boşluk olduğunu kanıtladı. Deney sonuçlarına göre çekirdek, atom boyutuyla karşılaştırıldığında çok küçüktü.
  Öyle ki atom bir stadyum büyüklüğünde düşünüldüğünde çekirdek orta sahadaki bir portakal büyüklüğündeydi. Bu modelde elektronlar, Güneş’in etrafında dönmekte olan gezegenlere benzetiliyordu. Rutherford, elektronların atom içerisinde rastgele yerlerde bulunabileceğini düşünmüştü. Rutherford’un atom modelinde elektronların neden çekirdeğe yapışmadığı açıklanamamıştır. Ancak Rutherford çekirdek fikrini ortaya atarak günümüz atom modeline ulaşılmasında büyük bir aşama kaydedilmesini sağlamıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıda atom modelleriyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Kavramları birbiriyle ilişkilendirerek boşlukları doldurunuz.

 • Cevap:

Let’s block ads! (Why?)

3. Sınıf Meb Matematik Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Bilen Yayıncılık İngilizce Ders ve Çalışma Kitabı Sayfa 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı | 

3. Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders 

10.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Cevapları 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna 

10.Sınıf Almanca Çalışma Kitabı Cevapları Ata-Meb 

10.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Ata – 

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Mega Yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları Soru Çözümleri (Yeni)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayıncılık
11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Nova Yayınları Çözümleri Cevapları
11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ezde Yayıncılık 2017 2018
7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaacılık
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları
7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.