Ana sayfa 9.SINIF 9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme Ve...

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları | cevapvesoru

43
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

Reklamı Kapat

9. Sınıf  Meb Yayınları Coğrafya 4. Ünite Çevre ve Toplum  Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 215, 216  Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

1- İnsanlar, hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı faaliyetlerle doğaya müdahale etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde insanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğaya yaptığı müdahale yanlış eşleştirilmiştir?
A) Yerleşme Mesken
B) Tarım Su kanalı
C) Turizm Viyadük
D) Enerji Baraj
E) Ulaşım Tünel

2- İnsanların çevre üzerindeki etkisi günümüzde artmıştır. Bataklıklar kurutularak yerleşim alanları açılabilmekte, köprü ve tüneller yapılarak dağlar aşılabilmektedir.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevreye yaptığı etkilerin artmasında daha fazla etkili olmuştur?

A) İş imkânlarının artması
B) Yer altı kaynaklarının hızla tüketilmesi
C) Yeni devletlerin ortaya çıkması
D) Teknolojik imkânların gelişmesi
E) Şehirlerin fazla göç alması

“Sanayileşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte günümüzde doğal çevrenin tahrip edilmesi ciddi boyutlara ulaştı.
Yaşadığımız çevrenin havası, suyu, toprağı ve bütün canlı türleri bu çevre tahribatından etkilenmeye başladı.
Bu durum, ekosistemdeki hassas dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan çevre
kirliliğinden en çok zararı su kaynakları görmektedir. Evlerden ve fabrikalardan çıkan atıklar, arıtılmadan
akarsular aracılığıyla göllerde ve denizlerde birikmektedir.”

Aşağıdaki 3 ve 4. soruları parçaya göre cevaplayınız.

3-Çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında ve artmasında etkili olan başlıca faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava akımları B) Sanayileşme C) Kuraklık D) Ulaşım E) Sıcaklık değişiklikleri

4-Yukarıdaki parçaya göre çevre kirliliğinden en çok zarar gören doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meskenler B) Su kaynakları C) Fabrikalar D) Buzullar E) Tarım alanları

5- Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine bir örnektir?

A) Yoğun kar yağışlarının yolları kapatması
B) Güney Yarım Küre’de yerleşmelerin daha çok kuzey cephelerde bulunması
C) Ekvator’da kalıcı karlara rastlanması
D) Yol çalışmalarının heyelanı tetiklemesi
E) Deniz seviyelerindeki değişimler

6- Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevreyi yanlış kullanması sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklardan biri değildir?

A) Asit yağışları B) Erozyon C) Ozon tabakasının seyrelmesi D) Volkanizma E) Heyelan

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Coğrafya Öğretmeni Benhur Bey; insan ve çevre konusunu anlatırken öğrencilere, “İnsan mı doğayı yoksa doğa mı insanı etkiliyor?” şeklinde bir soru sormuştur. Öğrencilerin bir kısmı, doğanın insan üzerinde etkili olduğunu, diğer bir kısmı da insanın doğa üzerinde etkili olduğunu savunmuştur. Öğretmen, doğanın insan üzerinde etkili olduğunu savunan öğrencilerden örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdikleri örnekler aşağıdaki gibidir.
Cemil: Deprem olduğunda insanlar korku içinde çaresiz kalır.
Kadir: Aşırı yağışın neden olduğu selden dolayı insanlar evlerini terk eder.
Beyza: Denizde fırtınaya kapılan bir balıkçının kayığı alabora olur.
Melek: İnsanlar, dağlık ve engebeli arazilerde ulaşımı sağlamak için viyadük ve köprüler yapar.
Kübra: Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve sisten dolayı ulaşımda aksamalar yaşanır.
Orhan: Akarsu, gelgit ve dalgadan elektrik enerjisi üretilir.

7- Buna göre hangi öğrencilerin bu konu ile ilgili verdiği örnekler yanlıştır?

A) Cemil-Beyza B) Kadir-Orhan C) Beyza-Kadir D) Melek-Orhan E) Orhan-Beyza

İnsanlar, doğal çevreyi kullanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

8- Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

A) Toprağın yanlış kullanılmasının sonucunda erozyonun artması
B) Akarsuların aşırı ve bilinçsiz kullanılmasıyla kuruması
C) İnsan kaynaklı orman yangınlarının artmasıyla orman alanlarının azalması
D) Deprem sonrasında tsunami oluşması
E) Petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının aşırı kullanılmasıyla havanın kirlenmesi

Let’s block ads! (Why?)

3. Sınıf Meb Matematik Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Bilen Yayıncılık İngilizce Ders ve Çalışma Kitabı Sayfa 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı | 

3. Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders 

10.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Cevapları 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna 

10.Sınıf Almanca Çalışma Kitabı Cevapları Ata-Meb 

10.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Ata – 

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Mega Yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları Soru Çözümleri (Yeni)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayıncılık
11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Nova Yayınları Çözümleri Cevapları
11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ezde Yayıncılık 2017 2018
7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaacılık
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları
7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.