Ana sayfa EĞİTİM HABERLERİ HAZNE TAINMAZLARI KARILIINDA YEN OKULLAR YAPILACAK

HAZNE TAINMAZLARI KARILIINDA YEN OKULLAR YAPILACAK

15

Reklamı Kapat


HAZNE TAINMAZLARI KARILIINDA YEN OKULLAR YAPILACAK


Millî Eitim Bakan Ziya Selçuk ile Çevre ve ehircilik Bakan Murat Kurum, Batkent Mehmet Akif nan lkokulunda “Hazine Tanmazlar Karlnda Okul Yaplmasna likin Protokol”ün imza törenine katld.

Millî Eitim Bakan Ziya Selçuk, törendeki konumasna 2018-2019 eitim öretim ylnn ikinci döneminin hayrl olmas temennisini dile getirerek balad. Eitimin ba öznesinin insan olduunu, insann var olduu mekândan beslendiini, o mekânn havasnn insann ruhuna can verdiini anlatan Selçuk, bu etkileimin sonunda insann ve toplumun gelitiini vurgulad. Okullar da çok daha güzel ve yaanabilir mekânlar haline getirme sorumluluunu yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Selçuk, eitimde zaman içinde birtakm deiikliklere ihtiyaç duyulduunu, bu deiimleri ise pilotlamalar sonucunda ortaya çkan duruma göre planladklarn dile getirdi. 

 

Protokolün konusunun okul yapmnda finansman çerçevesinde yeni bir model olduunu aktaran Selçuk, u bilgileri verdi: “Bu modelle çocuklarmzn çok daha rahat okullarda, çok daha farkl imkânlarla eitim görmelerine frsat salamaya çalyoruz. Okullarmzn bu tür uygun mekânlara dönüebilmesi için finansmann da doru modellememiz art. Okul yapmnn finansmannda merkezi bütçeden ayrlan kaynaklarn dnda tpk bugünkü protokolün konusu olduu gibi dier bakanlklarmzla gelitirilen i birlikleri de çok önemli bir yer tutuyor. Çevre ve ehircilik Bakanlmzla balattmz Arsa Karl Okul Yapm modeli ile kaynak çeitliliimizi artrm oluyoruz. Bu model bir yandan yeni eitim yaplarnn yükselmesine imkân tanrken bir yandan da Hazine tanmazlarnn yeni projelerle deerlendirilmesine imkân veriyor.”

 

Bakan Selçuk, “Bütün i adamlarmz ve giriimcilerimizi, bu projeye davet ediyorum ve itirak etmelerini temenni ediyorum.” çarsnda bulundu. Selçuk, iki bakanlk arasndaki protokolün baka yenilikçi uygulamalarn gelitirilmesi için de bir zemin tekil ettiini söyledi. Bakan Selçuk, protokolün hayrl olmas temennisinde bulundu. 

 

“2 bin derslii ülkemize kazandrm olacaz”

Çevre ve ehircilik Bakan Murat Kurum ise protokol imza töreninde Türkiye´nin eitim ve öretimine katk vermek ve çocuklarn yarnlarna dokunmak için bir araya gelindiini söyledi. Cumhurbakanl Hükümet Sistemi´nin de bir gerei olarak bakanlklarla sürekli i birlii içerisinde olduklarn vurgulayan Kurum, Millî Eitim Bakanl ile yaptklar protokolle, özel eitime ihtiyac olan ve tekli eitime geçi için çocuklarn eitime eriimlerini Hazine tanmazlar ile desteklediklerini ifade etti. Yeni dönemde, Türkiye´deki eitim kalitesinin arttrlmasna yönelik çalmalarn kalitesi, sürdürülebilirlii ve verimliliinin arttna iaret eden Kurum, “Eitimin önündeki sorunlar çözmekte büyük yarar salayan bu deiiklikle, eitim sistemimizde önemli bir sçramann yaanacana gönülden inanyorum. Bu kapsamda Çevre ve ehircilik Bakanl olarak biz de tekli eitime geçiin ve özel eitime ihtiyac olan çocuklarmzn eitime daha kolay erimelerini istiyoruz, destekliyoruz.” diye konutu.

 

“700 milyon lira deerinde hazine tanmazn belirledik”

Bakan Kurum, bu protokol kapsamnda, Millî Eitim Bakanlnn okul ihtiyac olan illeri belirlediini, Bakanln da toplamda 2 bin dersliin yaptrlmas karlnda, arsa karl inaat yöntemiyle Hazine tanmazlarn yüklenicilere devrettiklerini dile getirdi.

 

Millî Eitim Bakanlnn yaptrlacak okullarn tip projelerini ve maliyetlerini belirleyeceini anlatan Kurum, kendilerinin de imar planlarnda ticaret, konut ve sanayi alan olarak ayrlm hazine arazilerini okul yapm karlnda yüklenicilere devredeceklerini söyledi. “Bütçe kaynaklaryla yaplacak okullara ilaveten Bakanlmz olarak Hazine tanmazlar verilmek suretiyle biz de bir lira bütçe kayna kullanmadan, 2 bin derslii ülkemize kazandrm olacaz.” diyen Kurum, bunun eitime dair çok büyük bir destek kampanyas olarak adlandrlabileceine iaret etti. lk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapmnda kullanlmak üzere 700 milyon lira deerinde Hazine tanmazn belirlediklerini aktaran Kurum, ikinci etapta ise kalan 2 bin derslii tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde illerde Hazine tanmazlarn belirlemek suretiyle bu okul yapmn gerçekletireceklerini ifade etti.

 

Kurum, milletin olan Hazine tanmazlarn yine milletin, çocuklarn ihtiyac için kullanmaya gayret gösterdiklerinin altn çizdi. Sfr Atk Projesi´ne de deinen Kurum, “Ülkemizde yaklak 64 bin 500 okulumuzun hemen hemen 7 bin 800´ünde sfr atk uygulamasna geçmi bulunuyoruz. Mehmet Akif nan okulumuz da sfr atk uygulamasna geçmi okullarmzdan biri. Bu anlamda okul müdürümüzü, öretmenlerimizi, örencilerimizi tebrik ediyorum. Bu noktada Millî Eitim Bakanl, TEMA ve Bakanlmz arasnda yaplan protokol çerçevesinde de 50 bin örencimize sfr atk eitimini ve bilincini kazandrmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

 

Konumalarn ardndan Bakanlar Selçuk ve Kurum protokolü imzalad.

 

Bakan Selçuk´tan yeni yaryl dönemine ilikin mesajlar

Millî Eitim Bakan Ziya Selçuk, imza töreninin ardndan gazetecilere 2018-2019 eitim öretim ylnn ikinci döneminin balamas dolaysyla açklamalarda bulundu. Örenci, öretmen ve velilere salkl, baarl bir yeni öretim dönemi dileyen Selçuk, “Anne babalardan özellikle istirham ediyorum; önemli olan çocuklarmzn öncelikle sal, kiilii ve güçlü bir ahsiyet gelitirmesi ve arkasndan da eitim öretimle ilgili hedeflerimiz elbette. Ama bu hedefler, muhakkak surette çocuklarn ilgi ve yetenekleriyle paralel olmal.” deerlendirmesini yapt. Bakan Selçuk,  “Sevgili çocuklarla beraber öretmenlerimizle beraber biz dersimize balyoruz. Yeni döneme hazrz. Daha güzel, daha neeli, daha baarl bir öretim dönemi için hep beraber buradayz.” dedi. 

 

Çocuklarla sohbet ettiklerini ve yeni dönemle ilgili görülerini aldklarn aktaran Selçuk, “Onlarn gözlerinin l l parlamas beni çok mutlu etti. Okulda hep birlikte güzel iler baardklarn ve mutlu olduklarn gösteren bir iaret bu.” diye konutu. Yeni öretim ylna balarken öretmenlere iyi dileklerde bulunmaya ve çocuklara baarlar dilemeye geldiklerini anlatan Selçuk, öyle devam etti: “Bütün ekip arkadalarmz olarak Türkiye´deki tüm öretmenlerimiz, tüm okul yöneticilerimiz ile beraber ülkenin eitim hikâyesini birlikte yazmaya devam edeceiz. nallah salkla, mutlulukla, baaryla muvaffakiyetle yeni bir dönemi daha hep birlikte geçireceiz. Bunun çok daha kaliteli, çok daha yüksek standartlarda gerçekleebilmesi için var gücümüzle çalyoruz. Önümüzdeki aylarda da eitim öretim hayatmzn çok daha nitelikli bir ekilde sürmesi için somut projelerimizi her ay pe pee sunma imkân bulacaz.” Bakan Selçuk, bir soru üzerine yaknda açklayacaklar projeler arasnda Okul Profili Deerlendirme, e-portfolyo, öretmen eitimi ve mesleki ve teknik eitimi gibi konular olduunu söyledi. 

 

Bakan Selçuk, Sfr Atk Projesi´nin uyguland okulun örencilerinden atk malzeme tasarmlar hakknda da bilgi ald.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.